Quyết định số 85/QĐ-KĐCLGD ngày 11.05.2018 về việc công nhận Trường Đại học Văn Lang đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Featured

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cấp CSGD. Chi tiết.

back to top

home_Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout