Giới thiệu chung (1)

Giới thiệu chung

1. Tên đơn vị:

Tiếng Việt: PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

Tiếng Anh: DEPARTMENT OF QUALITY ASSURANCE

2. Tên viết tắt của đơn vị:  

Tiếng Việt: ĐBCLĐT.

Tiếng Anh: QA DEPARTMENT

3. Tên trước đây: BAN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

4. Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Văn Lang

5. Địa chỉ của đơn vị: 45 Nguyễn Khắc Nhu, phường Cô Giang, Quận 1, TP. HCM.

6. Thông tin liên hệ: 

Điện thoại: (028) 71099 231 - ext : 3360

Số fax:

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:http://ktdbcl.vanlanguni.edu.vn

7. Năm thành lập đơn vị: 

    Ban đảm bảo chất lượng đào tạo được thành lập theo Quyết định số 527/2011/QĐ-VL do Hiệu trưởng Trường Đại học dân lập Văn Lang ký ban hành ngày 30/12/2011, là đơn vị quản lý chịu  sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám Hiệu.

     Đến năm 2020, theo Quyết định số 09/QĐ/VL - HĐQT do Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học Văn Lang ký ban hành ngày 13/01/2020 về việc thành lập Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo.

Xem thêm...
Theo dõi RSS này

home_Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout