GIỚI THIỆU (2)

Chức năng, Nhiệm vụ

1. Chức năng:

    Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổ chức triển khai công tác đảm bảo chất lượng đào tạo trong nhà trường.

2. Nhiệm vụ:

Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo chịu trách nhiệm công tác đảm bảo chất lượng, cụ thể như sau:

 

-       Đề xuất các mục tiêu chất lượng, xây dựng các chương trình, kế hoạch, chiến lược đảm bảo chất lượng của Trường.

-       Theo dõi, hướng dẫn, tư vấn và phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện các công tác đảm bảo chất lượng;

-       Tổ chức công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng của Trường.

   -       Đầu mối quan hệ với các tổ chức kiểm định Trường đại học trong và ngoài nước đề thực hiện việc đánh giá và kiểm định chất lượng.

Xem thêm...

Giới thiệu chung

1. Tên đơn vị:

Tiếng Việt: PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

Tiếng Anh: DEPARTMENT OF QUALITY ASSURANCE

2. Tên viết tắt của đơn vị:  

Tiếng Việt: ĐBCLĐT.

Tiếng Anh: QA DEPARTMENT

3. Tên trước đây: BAN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

4. Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Văn Lang

5. Địa chỉ của đơn vị: 45 Nguyễn Khắc Nhu, phường Cô Giang, Quận 1, TP. HCM.

6. Thông tin liên hệ: 

Điện thoại: (028) 71099 231 - ext : 3360

Số fax:

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:http://ktdbcl.vanlanguni.edu.vn

7. Năm thành lập đơn vị: 

    Ban đảm bảo chất lượng đào tạo được thành lập theo Quyết định số 527/2011/QĐ-VL do Hiệu trưởng Trường Đại học dân lập Văn Lang ký ban hành ngày 30/12/2011, là đơn vị quản lý chịu  sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám Hiệu.

     Đến năm 2020, theo Quyết định số 09/QĐ/VL - HĐQT do Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học Văn Lang ký ban hành ngày 13/01/2020 về việc thành lập Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo.

Xem thêm...
Theo dõi RSS này

home_Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout