Academic year 2017-2018 (1)

Academic year 2017 - 2018

  • Thông tin chất lượng đào tạo của Trường Đại học Văn Lang, năm học 2017-2018 (Biểu 17). Xem chi tiết
  • Thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Trường Đại học Văn Lang, năm học 2017-2018 (Biểu 18). Xem chi tiết
  • Thông tin cơ sở vật chất Trường Đại học Văn Lang, năm học 2017-2018 (Biểu 19). Xem chi tiết
  • Thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Văn Lang, năm học 2017-2018 (Biểu 20). Xem chi tiết
  • Tài chính của Trường Đại học Văn Lang, năm học 2017-2018 (Biểu 21). Xem chi tiết
Read more...
Subscribe to this RSS feed

home_Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout