Program accreditation

1. ACCOUNTING

NGÀNH KẾ TOÁN

2. ENGLISH LANGUAGE

NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

3. HOSPITALITY MANAGEMENT

NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

4. CIVIL ENGINEERING

Ngành Kỹ thuật Xây dựng

5. TOURISM MANAGEMENT

Nganh QT DVDLLữ hành

6. BANKING AND FINANCE

Nganh TC NH

7. BIOTECHNOLOGY

Ngành CÔNG NGHỆ SINH HỌC

8. COMMERCE

Ngành KDTM

9. ARCHITECTURE

Ngành KIẾN TRÚC

10. BUSINESS ADMINISTRATION

Ngành QTKD

Rate this item
(0 votes)
back to top

home_Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout