Thông tư số 09/ 2009/TT-BGDĐT và công văn số 9535/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường đại học, học viện, trường cao đẳng phải thực hiện “ba công khai” trước ngày 15/12/2009. Trường ĐH Văn Lang thành lập một chuyên trang mới với tên gọi “ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO” để thực hiện chủ trương này.

Đối với trường ĐH Văn Lang, website của trường đã được tổ chức theo hệ thống 10 tiêu chuẩn của Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường đại học, nên việc thực hiện “ba công khai” thực chất đã được triển khai đồng bộ và nhuần nhuyễn trong các hoạt động của trường. Chuyên trang “ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO” chỉ tập hợp những thông tin liên quan, cung cấp một cái nhìn hệ thống, đáp ứng cụ thể theo yêu cầu của chủ trương của Bộ.

Chuyên trang này được cập nhật bởi Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo của trường

home_Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout